Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0408

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - juli
Jan - July

Juli

Juli

Juli

 

2001

2002

2003

2002

2003

2004

2002

2003

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 021

1 022

1 012

583

579

579

78

75

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 281

1 291

1 278

741

735

733

103

100

101

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

495

486

469

281

272

255

39

38

35

1,0 - 2,0 %

506

513

512

292

294

294

39

38

39

< 1,0 %

262

273

297

168

169

184

24

24

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

99,8

92,5

90,7

54,4

53,6

52,8

7,6

7,4

7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

124,9

128,3

125,0

75,8

74,9

68,3

10,4

10,2

9,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

30,2

28,5

30,2

17,3

18,4

19,6

2,2

2,4

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

45,2

38,8

40,9

27,0

26,0

32,8

3,8

3,9

4,6