Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0409

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - aug
Jan - Aug

Aug

Aug

Aug

 

2001

2002

2003

2002

2003

2004

2002

2003

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 021

1 022

1 012

668

661

660

85

82

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 281

1 291

1 278

852

842

839

111

107

106

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

495

486

469

323

311

292

42

40

37

1,0 - 2,0 %

506

513

512

335

336

336

44

42

42

< 1,0 %

262

273

297

194

194

211

26

25

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

99,8

92,5

90,7

61,6

60,5

60,1

7,2

7,0

7,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

124,9

128,3

125,0

86,0

84,9

78,1

10,3

10,0

9,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

30,2

28,5

30,2

19,3

20,7

22,2

2,0

2,2

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

45,2

38,8

40,9

30,0

29,2

36,4

3,0

3,2

3,7