Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0409

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Slakt av kyckling vid slakteri.

4. Slaughterings of chickens at slaughter houses.

 

 

Jan - juni
Jan - June

 

Andra kvartalet
Second quarter

 

2001

2002

2003

2002

2003

2004

2002

2003

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal) 1000 heads

73 356

77 383

74 742

38 584

36 721

35 028

19 370

18 670

17 201

Kvantitet (1000 ton) Quantity

96,1

101,4

97,9

50,6

49,5

45,9

25,4

24,5

22,5