Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0410

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - sep
Jan - Sep

Sep

Sep

Sep

 

2001

2002

2003

2002

2003

2004

2002

2003

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 021

1 022

1 012

753

748

745

85

86

86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 281

1 291

1 278

959

951

947

108

109

108

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

495

486

469

362

351

329

40

39

37

1,0 - 2,0 %

506

513

512

379

380

380

43

44

44

< 1,0 %

262

273

297

218

220

238

25

26

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

99,8

92,5

90,7

68,4

67,1

66,7

6,7

6,6

6,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

124,9

128,3

125,0

96,5

95,0

88,0

10,5

10,1

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

30,2

28,5

30,2

21,4

23,1

24,7

2,1

2,5

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

45,2

38,8

40,9

32,2

32,0

39,3

2,2

2,9

2,9