Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0410

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Slakt av nötkreatur, svin samt får och lamm inom EU, 1 000 ton.

6. Slaughterings of cattle, pigs, sheep and lambs within the EU, 1 000 tons.

 

Nötkreatur
Cattle

Svin
Pigs

Får och lamm
Sheep and lambs

 

2001

2002

2003

2001

2002

2003

2001

2002

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgien Belgium

285,2

305,4

275,2

1 071,7

1 043,5

1 028,7

3,9

3,2

3,5

Danmark Denmark

153,4

153,6

146,6

1 714,4

1 759,4

1 761,5

1,6

1,5

1,5

Tyskland Germany

1 361,5

1 316,2

1 226,2

4 074,3

4 110,1

4 239,3

46,5

43,8

45,7

Grekland Greece

59,9

62,0

61,8

136,6

139,4

133,6

79,4

81,5

79,8

Spanien Spain

642,0

676,1

703,5

2 992,7

3 070,1

3 189,5

236,4

237,1

236,2

Frankrike France

1 565,7

1 639,9

1 631,2

2 315,2

2 350,4

2 340,2

135,3

129,3

129,0

Irland Ireland

488,6

539,9

567,8

239,8

229,7

217,2

78,1

66,5

63,3

Italien Italy

1 133,0

1 133,8

1 127,8

1 509,6

1 535,9

1 588,9

62,1

58,7

56,4

Luxemburg Luxembourg

11,3

10,7

10,9

9,9

11,7

12,3

0,0

0,1

0,1

Nederländerna Netherlands

371,9

384,0

364,8

1 432,5

1 377,1

1 252,9

19,6

16,5

15,2

Österrike Austria

215,3

211,9

208,1

488,5

511,5

505,9

7,2

6,5

0,0

Portugal Portugal

94,0

105,0

104,7

315,2

328,0

327,8

11,2

12,0

11,3

Finland Finland

88,6

89,5

93,9

175,5

183,9

193,0

0,6

0,6

0,6

Sverige Sweden

143,2

146,5

140,4

275,9

283,8

287,5

3,8

3,9

3,7

Storbritannien United Kingdom

651,7

692,1

695,8

781,4

795,3

714,5

259,3

300,3

299,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-15

7 265,3

7 466,5

7 358,8

17 533,2

17 729,9

17 793,0

945,0

961,4

946,1