Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 0501

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik - 2004:11
Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2004:11

pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

adobe.gif (177 bytes)  Hela publikationen (PDF)

adobe.gif (177 bytes)  Beskrivning av statistiken (PDF)

 


 

 

I korta drag

Ökad slakt av svin under januari - november 2004

Slakten av svin uppgick till 270 200 ton under januari - november 2004, en ökning med 1,4 % jämfört med samma period år 2003. Slakten av nötkreatur var nästan oförändrad under samma period.

Invägningen av mjölk ökade under januari - november 2004 med 0,9 % jämfört med året före.

Partihandelns invägning av ägg ökade med 11,4 % under samma period.

 

Diagram 1. Invägning av mjölk (1 000 ton).

Figure 1. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons).

 

 

Diagram 2. Slakt av nötkreatur (1 000 ton).

Figure 2. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons).

 

Diagram 3. Slakt av svin (1 000 ton).

Figure 3. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons).