Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - nov
Jan - Nov

Nov

Nov

Nov

 

2001

2002

2003

2002

2003

2004

2002

2003

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 021

1 022

1 012

935

923

921

90

83

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 281

1 291

1 278

1 185

1 170

1 165

111

103

109

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

495

486

469

445

429

403

40

37

37

1,0 - 2,0 %

506

513

512

470

469

470

45

42

45

< 1,0 %

262

273

297

269

272

292

25

25

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

99,8

92,5

90,7

83,2

81,4

80,7

7,3

6,6

7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

124,9

128,3

125,0

117,6

115,1

107,7

10,4

9,7

9,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

30,2

28,5

30,2

26,2

27,9

29,8

2,4

2,3

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

45,2

38,8

40,9

35,6

36,8

44,5

1,7

2,6

2,8