Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 0503

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik - 2005:1
Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2005:1
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Produktionen av animalier minskade under januari 2005

Produktionen av mejeriprodukter minskade mellan januari 2005 och januari 2004 för nästan samtliga mejeriprodukter. Kvantiteten invägd mjölk minskade med ca 2 % och produktionen av konsumtionsmjölk med nästan 6 %. Produktionen av ost ökade dock något vid samma jämförelse.

Slakten av husdjur minskade också mellan januari 2004 och 2005. Slakten av nötkreatur sjönk med 17 % och slakten av svin med närmare 9 %.

Slakten av kyckling ökade dock med 3,6 % mellan januari 2005 och samma månad året innan.

Partihandelns invägning av ägg var oförändrad.

 

Diagram 1. Invägning av mjölk (1 000 ton).

Figure 1. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons).

 

Diagram 2. Slakt av nötkreatur (1 000 ton).

Figure 2. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons).

 

Diagram 3. Slakt av svin (1 000 ton).

Figure 3. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons).