Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0503

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan -
Jan -

Jan

Jan

Jan

 

2002

2003

2004

2003

2004

2005

2003

2004

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 022

1 012

1 006

91

89

84

91

89

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 291

1 278

1 269

113

110

105

113

110

105

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

486

469

441

41

38

35

41

38

35

1,0 - 2,0 %

513

512

513

47

45

45

47

45

45

< 1,0 %

292

297

315

25

27

25

25

27

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

92,5

90,7

90,0

7,4

7,2

6,8

7,4

7,2

6,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

128,3

125,0

117,8

11,4

9,9

10,0

11,4

9,9

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

28,5

30,2

32,1

2,7

2,8

2,9

2,7

2,8

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

38,8

40,9

48,1

2,9

4,4

3,9

2,9

4,4

3,9