Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 0504

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik - 2005:2
Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2005:2
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Produktionen av animalieprodukter minskade under januari - februari 2005

Kvantiteten invägd mjölk minskade med ca 3 % under januari - februari 2005 jämfört med samma period förra året. Produktionen av konsumtionsmjölk, syrade produkter, grädde och mjölkpulver minskade med ca 2 % under samma period. Produktionen av ost ökade dock med ca 1 % och smörproduktionen med ca 8 %.

Slakten av husdjur minskade också under samma period. Slakten av nötkreatur sjönk med 2 % och slakten av svin med närmare 8 %.

Partihandelns invägning av ägg var oförändrad.

 

Diagram 1. Invägning av mjölk (1 000 ton).

Figure 1. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons).

Diagram 2. Slakt av nötkreatur (1 000 ton).

Figure 2. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons).

 

Diagram 3. Slakt av svin (1 000 ton).

Figure 3. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons).