Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 0505

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik - 2005:3
Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2005:3
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Minskad mjölkproduktion under januari - mars 2005

Kvantiteten invägd mjölk minskade med ca 3 % under januari - mars 2005 jämfört med samma period förra året. Produktionen av konsumtionsmjölk och syrade produkter minskade med ca 3 %. Produktionen av smör och mjölkpulver minskade med ca 5 % under samma period medan produktionen av grädde och ost var i stort sett oförändrad.

Under samma period ökade slakten av nötkreatur med knappt 1 % medan slakten av svin minskade med ca 10 %.

Partihandelns invägning av ägg ökade under perioden med ca 1 %.

 

Diagram 1. Invägning av mjölk (1 000 ton).

Figure 1. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons).

 

Diagram 2. Slakt av nötkreatur (1 000 ton).

Figure 2. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons).

 

Diagram 3. Slakt av svin (1 000 ton).

Figure 3. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons).