Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0505

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - mar
Jan - Mar

Mar

Mar

Mar

 

2002

2003

2004

2003

2004

2005

2003

2004

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 022

1 012

1 009

260

258

250

87

90

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 291

1 278

1 272

323

322

311

109

112

107

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

486

469

441

118

111

103

40

39

35

1,0 - 2,0 %

513

512

513

133

131

131

45

46

45

< 1,0 %

292

297

318

73

79

77

25

28

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

92,5

90,7

90,0

21,9

21,8

21,7

7,4

7,5

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

128,3

125,0

117,8

33,1

29,3

29,4

11,3

10,2

10,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

28,5

30,2

32,1

7,9

8,3

7,9

2,9

3,2

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

38,8

40,9

48,1

9,5

13,5

12,8

3,6

4,8

5,3