Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 0506

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik - 2005:4
Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2005:4
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Minskad mjölkproduktion under januari - april 2005

Kvantiteten invägd mjölk minskade med knappt 3 % under januari - april 2005 jämfört med samma period förra året. Produktionen av konsumtionsmjölk, syrade produkter och grädde minskade också med ca 3 %. Produktionen av ost, smör och mjölkpulver var i stort sett oförändrad under samma period.

Under samma period ökade slakten av nötkreatur med ca 1 % medan slakten av svin minskade med ca 8 %. Slakten av kyckling ökade med ca 3 % under  januari - mars 2005 jämfört med samma period förra året.

Partihandelns invägning av ägg var oförändrad under januari - april 2005.

 

Diagram 1. Invägning av mjölk (1 000 ton).

Figure 1. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons).

 

 

Diagram 2. Slakt av nötkreatur (1 000 ton).

Figure 2. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons).

 

 

Diagram 3. Slakt av svin (1 000 ton).

Figure 3. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons).