Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0506

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - apr
Jan - Apr

Apr

Apr

Apr

 

2002

2003

2004

2003

2004

2005

2003

2004

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 022

1 012

1 009

345

344

334

85

85

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 291

1 278

1 272

430

429

418

107

107

107

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

486

469

441

157

148

137

39

37

35

1,0 - 2,0 %

513

512

513

176

175

176

43

44

45

< 1,0 %

292

297

318

98

106

105

25

27

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

92,5

90,7

90,0

30,0

29,5

28,7

8,1

7,7

7,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

128,3

125,0

117,8

43,9

39,2

39,3

10,8

9,9

9,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

28,5

30,2

32,1

10,8

10,6

10,6

2,9

2,3

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

38,8

40,9

48,1

13,6

18,3

18,2

4,1

4,9

5,4