Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0506

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Slakt av kyckling vid slakteri.

4. Slaughterings of chickens at slaughter houses.

 

 

Jan - mar
Jan - Mar

 

Första kvartalet
First quarter

 

2002

2003

2004

2003

2004

2005

2003

2004

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal) 1000 heads

77 383

74 742

69 628

19 116

17 827

18 468

19 116

17 827

18 468

Kvantitet (1000 ton) Quantity

101,4

97,9

91,2

25,0

23,4

24,2

25,0

23,4

24,2