Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0506

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Partihandelns invägning av ägg.

5. Eggs delivered to wholesalers.

 

 

Jan - apr
Jan - Apr

Apr

Apr

Apr

 

2002

2003

2004

2003

2004

2005

2003

2004

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1 000 ton Quantity

68,3

67,6

75,5

21,3

24,6

24,6

5,4

6,3

6,1