Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 0507

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik - 2005:5
Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2005:5
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Slakten av svin minskade under januari - maj 2005

Slakten av svin minskade med ca 6 % under januari - maj 2005 jämfört med samma period förra året. Slakten av nötkreatur ökade med 0,7 % under samma period.

Partihandelns invägning av ägg ökade med ca 2 % under januari - maj 2005.

Kvantiteten invägd mjölk minskade med ca 2 % under perioden januari - maj 2005.

 

Diagram 1. Invägning av mjölk (1 000 ton).

Figure 1. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons).

 

 

 

Diagram 2. Slakt av nötkreatur (1 000 ton).

Figure 2. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons).

Diagram 3. Slakt av svin (1 000 ton).

Figure 3. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons).