Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0507

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - maj
Jan - May

Maj

Maj

Maj

 

2002

2003

2004

2003

2004

2005

2003

2004

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 022

1 012

1 009

428

423

417

83

80

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 291

1 278

1 272

537

531

524

106

102

105

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

486

469

441

196

184

171

39

35

34

1,0 - 2,0 %

513

512

513

218

216

220

42

41

44

< 1,0 %

292

297

318

122

132

132

25

26

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

92,5

90,7

90,0

37,2

36,8

36,0

7,3

7,4

7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

128,3

125,0

117,8

54,8

49,2

49,5

10,9

10,1

10,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

28,5

30,2

32,1

13,8

14,1

13,0

3,0

3,5

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

38,8

40,9

48,1

17,8

23,2

24,1

4,2

4,9

5,9