Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 0508

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik - 2005:6-7
Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2005:6-7
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Slakten av svin minskade under januari - juli 2005

Slakten av svin minskade med nästan 7 % under januari - juli 2005 jämfört med samma period förra året. Slakten av nötkreatur minskade också med över 2,5 % under samma period.

Under de två första kvartalen ökade slakten av fjäderfä med ca 4 % jämfört med samma period förra året.

Kvantiteten invägd mjölk minskade med ca 2 % under januari - juli 2005 jämfört med samma period förra året.

Partihandelns invägning av ägg minskade med ca 0,5 % under motsvarande period.

 

Diagram 1. Invägning av mjölk (1 000 ton).

Figure 1. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons).

 

 

Diagram 2. Slakt av nötkreatur (1 000 ton).

Figure 2. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons).

 

Diagram 3. Slakt av svin (1 000 ton).

Figure 3. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons).