Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0508

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri.

1. Milk delivered to dairies. .

 

 

Jan - juli
Jan - July

Juli

Juli

Juli

 

2002

2003

2004

2003

2004

2005

2003

2004

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1000 ton Quantity

3 226

3 206

3 229

1 910

1 939

1 897

266

271

265

Fetthalt (%) Fat content

4,17

4,22

4,25

4,19

4,23

4,24

4,06

4,14

4,09

Proteinhalt (%) Protein
content

3,32

3,35

3,38

3,31

3,35

3,34

3,28

3,35

3,29