Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0508

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - juli
Jan - July

Juli

Juli

Juli

 

2002

2003

2004

2003

2004

2005

2003

2004

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 022

1 012

1 009

579

579

565

75

77

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 291

1 278

1 272

735

733

720

100

101

96

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

486

469

441

272

255

237

38

35

33

1,0 - 2,0 %

513

512

513

294

294

298

38

39

38

< 1,0 %

292

297

318

169

184

184

24

26

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

92,5

90,7

90,0

53,6

53,1

52,2

7,4

7,3

7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

128,3

125,0

117,8

74,9

68,3

70,2

10,2

9,5

10,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

28,5

30,2

32,1

18,4

19,6

16,8

2,4

2,8

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

38,8

40,9

48,1

26,0

32,8

33,7

3,9

4,6

5,0