Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0509

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri.

1. Milk delivered to dairies. .

 

 

Jan - aug
Jan - Aug

Aug

Aug

Aug

 

2002

2003

2004

2003

2004

2005

2003

2004

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1000 ton Quantity

3 226

3 206

3 229

2 176

2 204

2 158

266

265

260

Fetthalt (%) Fat content

4,17

4,22

4,25

4,18

4,22

4,23

4,06

4,11

4,13

Proteinhalt (%) Protein
content

3,32

3,35

3,38

3,31

3,35

3,35

3,33

3,35

3,36