Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0509

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - aug
Jan - Aug

Aug

Aug

Aug

 

2002

2003

2004

2003

2004

2005

2003

2004

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 022

1 012

1 009

661

660

650

82

81

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 291

1 278

1 272

842

839

829

107

106

108

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

486

469

441

311

292

274

40

37

36

1,0 - 2,0 %

513

512

513

336

336

343

42

42

45

< 1,0 %

292

297

318

194

211

212

25

27

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

92,5

90,7

90,0

60,5

60,1

59,5

7,0

7,0

7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

128,3

125,0

117,8

84,9

78,1

80,4

10,0

9,7

10,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

28,5

30,2

32,1

20,7

22,2

18,7

2,2

2,7

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

38,8

40,9

48,1

29,2

36,4

37,6

3,2

3,7

3,8