Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0509

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Slakt av större husdjur vid slakteri.

3. Slaughterings of livestock at slaughter houses.

 

 

Jan - aug
Jan - Aug

Aug

Aug

Aug

 

2002

2003

2004

2003

2004

2005

2003

2004

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalv Calves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

33,8

31,6

33,9

20,1

20,2

20,0

2,1

2,6

2,5

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

4,2

4,1

4,6

2,6

2,7

2,8

0,3

0,4

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stut Bullocks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

44,4

49,1

55,9

30,3

33,8

32,5

3,7

4,6

4,0

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

13,3

14,6

16,6

9,2

10,2

9,8

1,1

1,4

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjur Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

197,0

187,4

184,9

132,0

130,3

128,8

18,5

19,2

18,7

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

63,5

59,8

59,1

42,3

41,9

41,2

5,9

6,2

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kviga Heifers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

58,1

52,3

54,8

32,9

30,7

26,3

2,7

3,0

2,8

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

15,5

13,9

14,6

8,8

8,3

7,2

0,7

0,8

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko Cows

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

173,4

165,5

162,3

95,1

89,4

89,4

12,8

12,8

14,2

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

50,0

47,9

47,5

27,6

26,2

26,5

3,6

3,7

4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storboskap Adult cattle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

472,9

454,2

457,3

290,3

284,3

277,0

37,7

39,6

39,7

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

142,3

136,3

137,7

87,9

86,6

84,6

11,4

12,0

12,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svin Pigs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

3 282,1

3 304,9

3 364,8

2 185,3

2 239,0

2 110,7

266,8

283,1

273,4

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

283,8

287,5

293,7

191,5

197,0

184,4

23,1

24,5

23,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Häst Horses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

5,4

5,3

5,0

3,2

2,9

2,3

0,4

0,3

0,2

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

1,5

1,4

1,4

0,9

0,8

0,6

0,1

0,1

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får Sheep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

25,3

25,3

25,8

9,6

9,6

10,6

2,6

2,9

3,1

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

0,7

0,7

0,7

0,3

0,3

0,3

0,1

0,1

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamm Lambs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

171,3

166,7

167,3

84,7

87,8

93,6

14,9

16,6

17,5

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

3,2

3,0

3,1

1,5

1,6

1,8

0,3

0,3

0,3