Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0510

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri.

1. Milk delivered to dairies. .

 

 

Jan - sep
Jan - Sep

Sep

Sep

Sep

 

2002

2003

2004

2003

2004

2005

2003

2004

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1000 ton Quantity

3 226

3 206

3 229

2 430

2 458

2 406

255

253

248

Fetthalt (%) Fat content

4,17

4,22

4,25

4,18

4,22

4,22

4,22

4,24

4,20

Proteinhalt (%) Protein
content

3,32

3,35

3,38

3,32

3,36

3,36

3,42

3,46

3,44