Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0510

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - sep
Jan - Sep

Sep

Sep

Sep

 

2002

2003

2004

2003

2004

2005

2003

2004

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 022

1 012

1 009

748

745

734

86

86

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 291

1 278

1 272

951

947

937

109

108

108

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

486

469

441

351

329

308

39

37

34

1,0 - 2,0 %

513

512

513

380

380

388

44

44

45

< 1,0 %

292

297

318

220

238

240

26

27

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

92,5

90,7

90,0

67,1

66,7

66,1

6,6

6,6

6,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

128,3

125,0

117,8

95,0

88,0

90,2

10,1

10,0

9,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

28,5

30,2

32,1

23,1

24,7

20,8

2,5

2,5

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

38,8

40,9

48,1

32,0

39,3

40,4

2,9

2,9

2,9