Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 0511

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik - 2005:10
Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2005:10
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Slakten av nötkreatur minskade under januari - oktober 2005

Slakten av nötkreatur minskade med 3,5 % under januari - oktober 2005 jämfört med samma period förra året. Slakten av svin minskade med över 6 % under samma period. Under de tre första kvartalen ökade slakten av kyckling med 8,5 % jämfört med samma period förra året.

Kvantiteten invägd mjölk minskade med över 2 % under januari - oktober 2005 jämfört med samma period förra året.

Partihandelns invägning av ägg minskade med 1,1 % under motsvarade period.

 

Diagram 1. Invägning av mjölk (1 000 ton).

Figure 1. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons).

 

Diagram 2. Slakt av nötkreatur (1 000 ton).

Figure 2. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons).

 

 

Diagram 3. Slakt av svin (1 000 ton).

Figure 3. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons).