Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0511

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - okt
Jan - Oct

Okt

Okt

Okt

 

2002

2003

2004

2003

2004

2005

2003

2004

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 022

1 012

1 009

840

833

819

92

87

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 291

1 278

1 272

1 067

1 056

1 043

115

109

107

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

486

469

441

392

365

342

41

37

34

1,0 - 2,0 %

513

512

513

427

425

434

47

45

45

< 1,0 %

292

297

318

248

265

268

28

27

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

92,5

90,7

90,0

74,8

73,5

73,0

7,6

6,7

6,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

128,3

125,0

117,8

105,4

98,1

99,7

10,4

10,0

9,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

28,5

30,2

32,1

25,6

27,3

22,8

2,4

2,6

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

38,8

40,9

48,1

34,2

41,8

42,4

2,2

2,4

2,0