Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - nov
Jan - Nov

Nov

Nov

Nov

 

2002

2003

2004

2003

2004

2005

2003

2004

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 022

1 012

1 009

923

921

903

83

88

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 291

1 278

1 272

1 170

1 165

1 149

103

109

105

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

486

469

441

429

402

377

37

37

35

1,0 - 2,0 %

513

512

513

469

470

477

42

45

44

< 1,0 %

292

297

318

272

292

295

25

27

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

92,5

90,7

90,0

81,4

80,9

80,1

6,6

7,4

7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

128,3

125,0

117,8

115,1

107,7

108,8

9,7

9,7

9,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

28,5

30,2

32,1

27,9

29,8

25,2

2,3

2,5

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

38,8

40,9

48,1

36,8

44,5

45,1

2,6

2,8

2,7