Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 0602

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik - 2005:12
Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2005:12
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Slakten av svin minskade under januari - december 2005

Slakten av svin minskade med 6,6 % under januari - december 2005 jämfört med samma period förra året. Slakten av nötkreatur minskade med 4,6 % under samma period. Slakten av kyckling ökade med 5,5 % jämfört med år 2004.

Kvantiteten invägd mjölk minskade med 2,0 % under januari - december 2005 jämfört med samma period förra året.

Partihandelns invägning av ägg minskade preliminärt med 2,4 % under motsvarade period.

 

Diagram 1. Invägning av mjölk (1 000 ton).

Figure 1. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons).

 

Diagram 2. Slakt av nötkreatur (1 000 ton).

Figure 2. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons).

 

 

Diagram 3. Slakt av svin (1 000 ton).

Figure 3. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons).