Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

In English

Summary
List of tables

Summary

Decreased production of pigs in January - December 2005

Slaughterings of pigs decreased with 6,6 % and slaughterings of cattle decreased with 4,6 % during January - December 2005 compared to the same period 2004. Slaughterings of chickens increased with 5,5 % during the same period.

The quantity of milk delivered to dairies decreased with 2,0 % during January - December 2005 compared with the same period 2004.

The quantity of eggs delivered to wholesalers decreased preliminary with 2,4 % during the same period.

 

List of tables

 

Explanation of symbols

1. Milk delivered to dairies. .

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

3. Slaughterings of livestock at slaughter houses.

4. Slaughterings of chickens at slaughter houses.

5. Eggs delivered to wholesalers.

6. Slaughterings of cattle, pigs, sheep and lambs within the EU, 1 000 tons.

7. Milk delivered to dairies within the EU.