Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - dec
Jan - Dec

Dec

Dec

Dec

 

2003

2004

2005

2003

2004

2005

2003

2004

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 012

1 009

991

1 012

1 009

991

88

88

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 278

1 272

1 256

1 278

1 272

1 256

108

107

107

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

469

441

413

469

441

413

40

38

36

1,0 - 2,0 %

512

513

523

512

513

523

43

44

45

< 1,0 %

297

318

321

297

318

321

25

25

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

90,7

90,1

89,1

90,7

90,1

89,1

9,3

9,2

8,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

125,0

117,8

118,3

125,0

117,8

118,3

9,9

10,1

9,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

30,2

32,1

26,9

30,2

32,1

26,9

2,4

2,4

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

40,9

48,1

48,5

40,9

48,1

48,5

4,0

3,6

4,2