Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0604

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - feb
Jan - Feb

Feb

Feb

Feb

 

2003

2004

2005

2004

2005

2006

2004

2005

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 012

1 009

992

169

165

158

80

79

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 278

1 272

1 257

209

204

198

99

98

95

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

469

441

413

73

68

65

35

32

31

1,0 - 2,0 %

512

513

523

86

86

82

40

41

39

< 1,0 %

297

318

321

51

50

52

24

24

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

90,7

90,1

89,1

14,2

13,6

14,2

7,0

6,7

7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

125,0

117,8

118,3

19,1

19,5

20,0

9,2

9,4

9,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

30,2

32,1

26,9

5,1

5,5

4,6

2,4

2,6

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

40,9

48,1

48,5

8,7

7,3

7,9

4,3

3,5

4,1