Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0605

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - mar
Jan - Mar

Mar

Mar

Mar

 

2003

2004

2005

2004

2005

2006

2004

2005

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 012

1 009

992

258

250

243

89

86

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 278

1 272

1 257

322

312

306

112

107

107

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

469

441

413

111

103

99

39

35

35

1,0 - 2,0 %

512

513

523

131

131

126

46

45

44

< 1,0 %

297

318

321

79

77

80

28

27

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

90,7

90,1

89,1

21,8

21,8

22,0

7,5

8,2

7,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

125,0

117,8

118,3

29,3

29,7

30,5

10,2

10,3

10,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

30,2

32,1

26,9

8,3

7,9

6,7

3,2

2,4

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

40,9

48,1

48,5

13,5

12,5

12,8

4,8

5,2

4,9