Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0606

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - apr
Jan - Apr

Apr

Apr

Apr

 

2003

2004

2005

2004

2005

2006

2004

2005

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 012

1 009

992

344

335

318

85

85

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 278

1 272

1 257

429

419

402

107

107

96

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

469

441

413

148

138

131

37

35

31

1,0 - 2,0 %

512

513

523

175

176

165

44

45

39

< 1,0 %

297

318

321

106

105

106

27

28

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

90,7

90,1

89,1

29,5

28,8

29,4

7,7

7,0

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

125,0

117,8

118,3

39,2

39,7

40,6

9,9

10,0

10,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

30,2

32,1

26,9

10,6

10,6

9,0

2,3

2,7

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

40,9

48,1

48,5

18,3

17,7

18,1

4,9

5,2

5,3