Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0606

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Slakt av större husdjur vid slakteri.

3. Slaughterings of livestock at slaughter houses.

 

 

Jan - apr
Jan - Apr

Apr

Apr

Apr

 

2003

2004

2005

2004

2005

20061

2004

2005

20061

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalv Calves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

31,6

33,9

33,0

11,3

10,6

11,1

2,7

2,8

2,5

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

4,0

4,6

4,5

1,5

1,5

..

0,4

0,4

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stut Bullocks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

49,1

55,9

49,4

17,9

19,3

17,9

4,4

3,4

4,0

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

14,7

16,6

14,8

5,4

5,8

..

1,3

1,0

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjur Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

187,4

184,9

179,7

55,7

60,3

53,0

15,7

12,9

13,8

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

59,9

59,1

57,4

17,8

19,2

..

5,0

4,1

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kviga Heifers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

52,3

54,8

44,6

18,2

14,4

15,9

3,8

4,9

3,4

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

13,9

14,6

12,0

4,9

4,0

..

1,0

1,3

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko Cows

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

165,5

162,3

159,3

48,8

47,1

45,4

10,1

13,2

9,9

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

48,0

47,5

47,2

14,4

14,0

..

3,0

4,0

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storboskap Adult cattle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

454,2

458,0

433,0

140,6

141,2

132,2

34,1

34,4

31,0

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

136,4

137,8

131,4

42,5

43,0

..

10,4

10,4

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svin Pigs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

3 304,9

3 364,8

3 159,9

1 127,8

1 050,9

1 003,0

273,9

271,4

230,4

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

287,5

294,5

275,1

100,4

92,3

..

24,4

24,0

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Häst Horses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

5,3

5,0

3,5

1,7

1,7

0,8

0,3

0,6

0,2

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

1,5

1,4

1,0

0,5

0,5

..

0,1

0,2

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får Sheep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

25,3

25,8

28,0

2,7

3,8

4,2

0,5

0,6

0,9

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

0,7

0,7

0,8

0,1

0,1

..

0,0

0,0

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamm Lambs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

166,7

167,4

177,9

41,5

44,5

45,2

10,8

9,7

13,3

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

3,0

3,1

3,3

0,8

0,8

..

0,2

0,2

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 P g a en omläggning av slaktdatabasen saknas för tillfället slaktkvantiteter. Slaughter quantities for April 2006 are not available at the time.