Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0607

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - maj
Jan - May

Maj

Maj

Maj

 

2003

2004

2005

2004

2005

2006

2004

2005

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 012

1 009

992

423

417

398

80

82

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 278

1 272

1 257

531

525

506

102

106

105

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

469

441

413

184

172

165

35

34

34

1,0 - 2,0 %

512

513

523

216

220

208

41

44

43

< 1,0 %

297

318

321

132

132

133

26

27

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

90,7

90,1

89,1

36,8

36,2

37,0

7,4

7,4

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

125,0

117,8

118,2

49,2

50,1

51,5

10,1

10,4

11,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

30,2

32,1

26,9

14,1

13,0

11,3

3,5

2,4

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

40,9

48,1

48,5

23,2

23,5

23,0

4,9

5,8

4,9