Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0607

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Slakt av nötkreatur, svin samt får och lamm inom EU, 1 000 ton.

6. Slaughterings of cattle, pigs, sheep and lambs within the EU, 1 000 tons.

 

Nötkreatur
Cattle

Svin
Pigs

Får och lamm
Sheep and lambs

 

2002

2003

2004

2002

2003

2004

2002

2003

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgien Belgium

305,4

275,2

280,9

1 043,5

1 028,7

1 054,0

3,2

3,5

3,3

Danmark Denmark

153,6

146,6

150,1

1 759,4

1 761,5

1 809,5

1,5

1,5

1,7

Tyskland Germany

1 316,2

1 226,2

1 263,2

4 110,1

4 239,3

4 307,9

43,8

45,7

48,4

Grekland Greece

62,0

61,8

62,5

139,4

133,6

136,7

81,5

79,8

82,7

Spanien Spain

676,1

703,5

714,1

3 070,1

3 189,5

3 191,0

237,1

236,2

233,4

Frankrike France

1 639,9

1 632,1

1 580,0

2 350,4

2 332,9

2 310,5

129,3

129,2

124,8

Irland Ireland

539,9

567,8

562,7

229,7

218,8

204,3

66,5

63,3

71,8

Italien Italy

1 133,8

1 127,8

1151,4

1 535,9

1 588,9

1589,9

58,7

56,4

59,3

Luxemburg Luxembourg

10,7

10,9

10,7

11,7

12,3

11,5

0,1

0,1

0,1

Nederländerna Netherlands

384,0

364,8

381,5

1 377,1

1 252,9

1 287,2

16,5

15,2

14,8

Österrike Austria

211,9

208,1

206,3

511,5

505,9

515,5

6,5

0,0

6,9

Portugal Portugal

105,0

104,7

118,5

328,0

327,8

315,1

12,0

11,3

11,1

Finland Finland

89,5

93,9

91,2

183,9

193,0

198,1

0,6

0,6

0,6

Sverige Sweden

146,5

140,4

142,4

283,8

287,5

294,5

3,9

3,7

3,8

Storbritannien United Kingdom

692,1

695,8

723,9

795,3

714,5

720,0

300,3

299,8

312,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-15

7 466,5

7 359,6

7 439,3

17 729,9

17 787,3

17 945,9

961,4

946,3

975,1