Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0608

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - juli
Jan - July

Juli

Juli

Juli

 

2003

2004

2005

2004

2005

2006

2004

2005

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 012

1 009

992

579

566

543

77

72

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 278

1 272

1 257

733

721

699

101

96

93

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

469

441

413

255

238

230

35

33

32

1,0 - 2,0 %

512

513

523

294

299

285

39

38

37

< 1,0 %

297

318

321

184

184

184

26

26

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

90,7

90,1

89,1

53,1

52,3

52,4

7,3

7,1

6,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

125,0

117,8

118,2

68,3

70,2

71,1

9,5

10,0

9,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

30,2

32,1

26,9

19,6

16,8

15,5

2,8

1,9

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

40,9

48,1

48,5

32,8

33,1

33,7

4,6

5,0

5,4