Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0609

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri.

1. Milk delivered to dairies. .

 

 

Jan - aug
Jan - Aug

Aug

Aug

Aug

 

2003

2004

2005

2004

2005

2006

2004

2005

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1000 ton Quantity

3 206

3 229

3 163

2 204

2 158

2 134

265

260

258

Fetthalt (%) Fat content

4,22

4,25

4,25

4,22

4,23

4,20

4,11

4,13

4,06

Proteinhalt (%) Protein
content

3,35

3,38

3,38

3,35

3,35

3,34

3,35

3,36

3,33