Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0609

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - aug
Jan - Aug

Aug

Aug

Aug

 

2003

2004

2005

2004

2005

2006

2004

2005

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 012

1 009

992

660

650

624

81

84

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 278

1 272

1 257

839

829

805

106

109

106

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

469

441

413

292

274

266

37

36

35

1,0 - 2,0 %

512

513

523

336

343

328

42

45

44

< 1,0 %

297

318

321

211

212

211

27

28

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

90,7

90,1

89,1

60,1

59,6

59,7

7,0

7,3

7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

125,0

117,8

118,2

78,1

80,3

80,7

9,7

10,1

9,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

30,2

32,1

26,9

22,2

18,7

17,7

2,7

1,9

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

40,9

48,1

48,5

36,4

36,9

37,1

3,7

3,8

3,3