Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0609

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Slakt av kyckling vid slakteri.

4. Slaughterings of chickens at slaughter houses.

 

 

Jan - juni
Jan - June

 

Andra kvartalet
Second quarter

 

2003

2004

2005

2004

2005

2006

2004

2005

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal) 1000 heads

74 742

69 628

73 458

35 029

36 415

36 337

17 201

17 947

17 799

Kvantitet (1000 ton) Quantity

97,9

91,2

96,2

45,9

47,7

47,6

22,5

23,5

23,3