Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 0610

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik - 2006:9
Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2006:9
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Slakten av svin minskade under januari - september 2006

Slakten av svin minskade med 3,6 % och slakten av nötkreatur ökade med 0,6 % under januari - september 2006 jämfört med motsvarande period förra året.

Kvantiteten invägd mjölk minskade med 1,0 % och produktionen av konsumtionsmjölk med 4,1 % under motsvarande period. Produktionen av smör minskade med 5,3 % medan produktionen av ost ökade med 0,2 %.

Diagram 1. Invägning av mjölk (1 000 ton).

Figure 1. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons).

 

 

 

Diagram 2. Slakt av nötkreatur (1 000 ton).

Figure 2. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons).

 

 

Diagram 3. Slakt av svin (1 000 ton).

Figure 3. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons).