Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0610

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri.

1. Milk delivered to dairies. .

 

 

Jan - sep
Jan - Sep

Sep

Sep

Sep

 

2003

2004

2005

2004

2005

2006

2004

2005

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1000 ton Quantity

3 206

3 229

3 163

2 458

2406

2 381

253

248

247

Fetthalt (%) Fat content

4,22

4,25

4,25

4,22

4,22

4,20

4,24

4,20

4,18

Proteinhalt (%) Protein
content

3,35

3,38

3,38

3,36

3,36

3,35

3,46

3,44

3,44