Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0610

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - sep
Jan - Sep

Sep

Sep

Sep

 

2003

2004

2005

2004

2005

2006

2004

2005

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 012

1 009

992

745

735

705

86

84

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 278

1 272

1 257

947

937

909

108

108

105

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

469

441

413

329

308

299

37

34

34

1,0 - 2,0 %

512

513

523

380

388

372

44

45

44

< 1,0 %

297

318

321

238

240

238

27

28

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

90,7

90,1

89,1

66,7

66,3

66,6

6,6

6,6

6,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

125,0

117,8

118,2

88,0

90,1

90,3

10,0

9,8

9,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

30,2

32,1

26,9

24,7

20,8

19,7

2,5

2,1

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

40,9

48,1

48,5

39,3

39,6

39,5

2,9

2,8

2,5