Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0610

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Slakt av nötkreatur, svin samt får och lamm inom EU, 1 000 ton.

6. Slaughterings of cattle, pigs, sheep and lambs within the EU, 1 000 tons.

 

Nötkreatur
Cattle

Svin
Pigs

Får och lamm
Sheep and lambs

 

2003

2004

2005

2003

2004

2005

2003

2004

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgien Belgium

275,2

280,9

267,2

1 028,7

1 032,0

1 012,9

3,5

3,3

3,3

Danmark Denmark

146,6

150,1

136,0

1 761,5

1 809,5

1 792,8

1,5

1,7

1,7

Tyskland Germany

1 226,2

1 263,2

1 165,5

4 239,3

4 307,9

4 498,8

45,7

48,4

49,1

Grekland Greece

61,8

62,5

58,2

133,6

136,7

130,4

79,8

82,7

77,5

Spanien Spain

703,5

713,9

724,2

3 189,5

3 076,1

3 163,9

236,2

231,5

224,7

Frankrike France

1 632,1

1 580,0

1 555,0

2 332,9

2 310,5

2 274,6

129,2

124,8

121,0

Irland Ireland

567,8

562,7

545,9

218,8

204,3

205,2

63,3

71,8

73,3

Italien Italy

1 127,8

1151,4

1 114,1

1 588,9

1589,9

1 514,7

56,4

59,3

58,6

Luxemburg Luxembourg

10,9

10,7

9,9

12,3

11,5

10,8

0,1

0,1

0,1

Nederländerna Netherlands

364,8

381,5

396,0

1 252,9

1 287,2

1 297,3

15,2

14,8

13,5

Österrike Austria

208,1

206,3

203,8

505,9

515,5

509,4

0,0

6,9

6,5

Portugal Portugal

104,7

118,5

118,0

327,8

315,1

327,1

11,3

11,1

11,1

Finland Finland

93,9

91,2

84,6

193,0

198,1

203,3

0,6

0,6

0,6

Sverige Sweden

140,4

142,4

135,9

287,5

294,5

275,1

3,7

3,8

4,1

Storbritannien United Kingdom

697,0

730,5

761,8

714,5

720,0

705,6

299,8

314,3

331,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-15

7 360,8

7 445,7

7 276,1

17 787,3

17 809,0

17 922,0

946,3

975,0

976,3