Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0611

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - okt
Jan - Oct

Okt

Okt

Okt

 

2003

2004

2005

2004

2005

2006

2004

2005

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 012

1 009

992

833

820

787

87

85

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 278

1 272

1 257

1 056

1 045

1 014

109

107

105

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

469

441

413

365

342

333

37

34

34

1,0 - 2,0 %

512

513

523

425

434

416

45

45

44

< 1,0 %

297

318

321

265

269

264

27

28

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

90,7

90,1

89,1

73,5

73,1

73,8

6,7

6,8

7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

125,0

117,8

118,2

98,1

99,6

99,9

10,0

9,5

9,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

30,2

32,1

26,9

27,3

22,8

21,8

2,6

2,0

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

40,9

48,1

48,5

41,8

41,6

42,0

2,4

2,0

2,5