Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Slakt av kyckling vid slakteri.

4. Slaughterings of chickens at slaughter houses.

 

 

Jan - sep
Jan - Sep

 

Tredje kvartalet
Third quarter

 

2003

2004

2005

2004

2005

2006

2004

2005

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal) 1000 heads

74 742

69 628

73 458

50 023

54 247

54 335

14 995

17 832

17 998

Kvantitet (1000 ton) Quantity

97,9

91,2

96,2

65,5

71,1

71,2

19,6

23,4

23,6