Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri.

1. Milk delivered to dairies. .

 

 

Jan - dec
Jan - Dec

Dec

Dec

Dec

 

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1000 ton Quantity

3 229

3 163

3130

3 229

3 163

3130

266

260

258

Fetthalt (%) Fat content

4,25

4,25

4,22

4,25

4,25

4,22

4,34

4,31

4,26

Proteinhalt (%) Protein
content

3,38

3,38

3,38

3,38

3,38

3,38

3,41

3,41

3,45