Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - dec
Jan - Dec

Dec

Dec

Dec

 

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 009

992

952

1 009

992

952

88

88

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 272

1 257

1 219

1 272

1 257

1 219

107

107

101

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

441

413

441

441

413

441

38

36

34

1,0 - 2,0 %

513

523

413

513

523

413

44

45

43

< 1,0 %

318

321

401

318

321

401

25

26

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

90,1

89,2

90,4

90,1

89,2

90,4

9,2

8,9

9,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

117,8

118,2

118,4

117,8

118,2

118,4

10,1

9,7

9,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

32,1

26,9

26,1

32,1

26,9

26,1

2,4

1,7

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

48,1

48,5

49,5

48,1

48,5

49,5

3,6

4,2

4,6